Hospic na Svatém Kopečku

Hospic na Svatém Kopečku

Myšlenka hospicového hnutí vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Hospic na Svatém Kopečku, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, se jako nestátní sociálně-zdravotnické zařízení snaží tuto myšlenku denně realizovat v praxi při poskytování komplexní péče se zajištěním bio-psycho-socio-spirituálních potřeb všem, u nichž kurativní medicína vyčerpala všechny prostředky vedoucí k jejich vyléčení. Jedná se tedy v první řadě o léčbu bolesti s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality života našich klientů i jejich blízkých.
Klientem hospice se může stát každý nemocný člověk bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, sociálního postavení či náboženského vyznání. Komplexní péči mu pak v hospici poskytnou lékaři, všeobecné sestry, ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách, duchovní asistentka a sociální pracovníci. V případě zájmu mu budou k dispozici duchovní nebo psycholog a v neposlední řadě také dobrovolníci. Režim dne se přizpůsobí jeho potřebám a přáním. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a za všech okolností bude respektována jeho lidská důstojnost.

Kontakty

Adresa:nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
Kontaktní osoba:Ing. Marta Šťastná
ředitelka
E-mail: marta.stastna@hospickopecek.charita.cz
Tel.: 585 319 754
Web:www.hospickopecek.charita.cz
Bankovní spojení:43-6322140257/0100
TOPlist