Dětské centrum Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek zajišťuje svěřeným dětem komplexní interdisciplinární péči – lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální, rehabilitační a výchovnou. Péče je poskytována na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj.
Děti jsou přijímány především na základě:

- rozhodnutí soudu o předběžném opatření
- rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy
- žádosti orgánu obce s rozšířenou působností
- dohody se zákonnými zástupci dítěte

Pobyt dětí je pobytem dočasným do vyřešení situace, pro kterou byly přijaty. Pokud není možný návrat do biologické rodiny, odcházejí děti do náhradní rodinné péče. Nový domov najde ročně v průměru 30 dětí.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pob. Olomouc, číslo účtu: 48036811/0100

Dětské centrum Ostrůvek sídlí na adrese: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

Dětské centrum Ostrůvek má mimo uvedeného sídla ještě dvě detašovaná pracoviště:
Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc (původně dětský domov)
Mošnerova 1, 779 00 Olomouc (původně dětský stacionář)

Kontakty

Kontaktní osoba:Ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka
E-mail: fickerova@dc-ostruvek.cz
Tel.: 585 417 879
Telefon:585 434 935 (sekretariát)
E-mail:sekretariat@dc-ostruvek.cz
Web:www.dc-ostruvek.cz
Bankovní spojení:48036811/0100 (KB Olomouc)
TOPlist