JITROCEL / Leona Pochopová

V Olomouci dne 16.5.2022

Jmenuji se Bohdana Pochopová, manžel Petr, náš starší syn Petr a nejmladší dcera
Leona.

Leonka má letos 18 let, je zdravotně postižená, narodila se s dětskou mozkovou
obrnou bilaterální forma s kvadrusymptomatologií a uchopováním. Leonka je na
vozíčku, sama nechodí ani nedokáže stát sama bez pomoci, navíc má problémy s
uchopováním a pohybem levé ruky, pravou ruku má šikovnější. Vzhledem k tomuto
postižení potřebuje naši celodenní péči.

Po úspěšném ukončení speciální ZŠ CREDO v Olomouci v současné době
navštěvuje SŠ speciální v Olomouci, kde se učí také praktické dovednosti potřebné pro
život. Po celou dobu jsme s Leonkou téměř denně cvičili Vojtovou metodou v centru
Corpus a denně také doma, pozitivní a přínosné byly pro Leonku také léčebné pobyty
v lázních, nejčastěji v Boskovicích. Jedenkrát jsme také díky sponzorům absolvovali
pobyt v lázních Klimkovice s využitím metody TheraSuit, to byla Leonka ještě malá.
Bohužel jsme pobyt nemohli opakovat, i když by to bylo potřebné, Aby byla tato
rehabilitace účinná, bylo třeba tento pobyt několikrát opakovat, ale naše finanč ní
situace nám to nedovolovala. V možnostech požádat o pomoc nadace jsme se tehdy
moc neorientovali, protože jsme oba s manželem neslyšící, vzhledem ke
komunikačním a dorozumívacím problémům jsme neměli dostatek informací.
Během dospívání se Leonce p řidala ještě silná Skolióza, dle vyjádření lékařů bude
nutná operace páteře a následně také operace pravé nohy. Je to pro ni obtížné, ale
Leonka je velká bojovnice, denně nosí korzet, díky Nadaci Dobré místo pro život a
různým dárcům může intenzivně cvič it v lokomočním centru Jitrocel , kam pravidelně
2x týdně docházíme. V tomto centru využívají nové metody TheraSuit a toto cvičení je
pro ni velmi prospěšné, dělá viditelné pokroky. Zřejmě se sice operacím nevyhne, ale
její skolioza se částečně zlepšila.

Bylo by pro ni přínosné, kdyby zde mohla cvičit pomocí této metody a rehabilitovat i
nadále a co nejčastěji, ale vzhledem k naší finanční situaci si nemůžeme dovolit celou
rehabilitaci sami financovat, je to příliš nákladné. Náš starší syn studuje třet ím rokem
na vysoké škole v Brně, což je pro rozpočet rodiny další značná finanční zátěž. Já i
manžel jsme neslyšící. Manžel pracuje jako zámečník na směny ve firmě Wanzl v
Hněvotíně. Já jsem s Leonkou doma na příspěvku na péči. Oba pobíráme invalidní
důchod 1. stupně.

Proto jsme velmi vděčni za každou pomoc, za každý peněžní příspěvek, díky kterému může Leonka pravidelně cvičit a rehabilitovat v Jitrocelu a tím se stále kterému může Leonka pravidelně cvičit a rehabilitovat v Jitrocelu a tím se stále posouvat kupředu.

Moc děkujeme za pomoc všem. Pochopovi

Pomoc pro Leonku

Bankovní spojení - FIO banka, a.s.,
č. účtu: 2600983900/2010
VS: 2009008

Leona Pochopová
TOPlist